eat vzw

eat vzw is een Brusselse Nederlandstalige organisatie die in het kader van de sociale economie verschillende horeca-initiatieven opstart en beheert. eat wil zo kansen creëren voor kwetsbare groepen en hen via werkervaring en opleiding laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De twee duidelijke hoofdtaken zijn:

– zorgen voor kwalitatieve, betaalbare horecaproducten en -diensten

– mensen uit kwetsbare groepen kansen geven op de arbeidsmarkt

eat vzw zoekt voor elke werknemer een traject op maat, met een opleidings– en werkervaringsaanbod dat vertrekt van hun eigen competenties. Dit geeft hen de mogelijkheid nadien volwaardig te kunnen deelnemen aan het normale arbeidscircuit.

eat vzw zet hiervoor een aantal middelen in:

– een gevarieerd aanbod van werkplekken en activiteiten (van makkelijk tot moeilijk), vergelijkbaar met gewone horecazaken

– een kwaliteitsvolle omkaderingsploeg die zowel de knepen van het horecavak kent als de pedagogische begeleiding verzorgt

– een centrale structuur die het beleid ondersteunt op gebied van financieel, personeels- en administratief vlak

eat vzw werkt daarnaast ook samen met andere Brusselse tewerkstellingsprojecten (Atelier Groot Eiland & Great vzw) om zodoende haar doelstellingen nog beter te kunnen realiseren

Catering
catering ter plaatse
allemaal lekkers op een foto
eat_logo_website
eat vzw

vooruitgangstraat 331
1030 schaarbeek

info@eatvzw.be
btw be 0455.216.446

deel deze site via